Vyberte stranu

Všetko pre vaše účtovníctvo

Dôverujte nášmu tímu účtovných expertov, ktorí budú viesť a podporovať
vaše obchodné operácie prostredníctvom prípravy a podávania daňových
priznaní, vedenia účtovníctva a poskytovania účtovných služieb.

VIAC INFORMÁCIIKONTAKTUJTE NÁS

Odborné účtovníctvo

Accounting Partners s.r.o. je rodinný podnik, ktorý verí v poskytovanie špičkových zákazníckych služieb už od roku 2008!

Sme rastúca, dobre zavedená spoločnosť so sídlom v Bratislave a s lojálnou zákazníckou základňou rozšírenou po celom Slovensku.

Poskytujeme poctivý zákaznícky servis, a to v najlepšom pomere ceny a kvality.

Vysoké percento našej činnosti pochádza z dlhodobej spolupráce a z odporúčaní našich existujúcich zákazníkov. Sme dostatočne flexibilní na to, aby sme mali ku každému zákazníkovi individuálny prístup. Zároveň disponujeme znalosťami a praxou ako najväčšie účtovné spoločnosti.

VZNIK V ROKU:

2008

POČET PARTNEROV:

67+

OBCHODNÝCH PRÍPADOV:

379+

SPOKOJNÍ KLIENTI:

VŠETCI

Naše Služby

Jednoduché účtovníctvo
 • príprava účtovných dokladov pre spracovanie
 • zaúčtovanie účtovných dokladov do knihy pohľadávok a záväzkov a do peňažného denníka
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku
 • vedenie ostatných účtovných kníh, pokiaľ je pre ne náplň
 • vedenie evidencie DPH, knihy daňových dokladov DPH
 • vyhotovenie a podanie daňového priznania k DPH, súhrnného a kontrolného výkazu DPH
 • založenie spracovanej účtovnej dokumentácie, účtovných dokladov a účtovných kníh
 • účtovné poradenstvo v rozsahu použitých účtových prípadov
Podvojné účtovníctvo
 • príprava účtovných dokladov pre spracovanie
 • vypracovanie účtovného rozvrhu s analytickým členením účtov
 • zaúčtovanie účtovných dokladov do knihy pohľadávok a záväzkov a do účtovného denníka
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku
 • vedenie ostatných účtovných kníh, pokiaľ je pre ne náplň
 • účtovanie o zásobách na požiadanie klienta
 • vedenie evidencie DPH, knihy daňových dokladov DPH
 • vyhotovenie a podanie daňového priznania k DPH, súhrnného a kontrolného výkazu DPH
 • založenie spracovanej účtovnej dokumentácie, účtovných dokladov a účtovných kníh
Mzdové účtovníctvo
 • výpočet mzdy zamestnancov, vrátane všetkých zložiek mzdy
 • výpočet odvodov zamestnávateľa do poistných fondov
 •  vyhotovenie mzdového zoznamu zamestnancov, sumarizácie mzdových položiek, výplatných listín a výplatných pások zamestnancov
 • vyhotovenie príkazu na úhradu miezd, poistného, dane a iných zrážok zo mzdy
 • spracovanie mesačných výkazov pre odvod poistného do všetkých poisťovní
 • spracovanie mesačného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch dane z príjmu zo závislej činnosti pre daňový úrad
 • vedenie mzdových listov zamestnancov
 • spracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane, príjmoch zo závislej činnosti  a daňovom bonuse pre daňový úrad
 • vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia zamestnanca
 • ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na dani z príjmov  zo závislej činnosti
 • vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde pre zamestnanca
 • vystavenie zápočtového listu pre zamestnanca
 • príprava a vyhotovenie pracovných zmlúv a pracovných dohôd
 • prihlášky a odhlášky do poisťovní a na miestne príslušný daňový úrad
 • vyhotovenie a vypracovanie ostatnej mzdovej a pracovnoprávnej dokumentácie
Optimalizácia daní
  • Analýza príjmov z hľadiska ich vplyvu na základ dane
  • Kombinácia viacerých foriem podnikania
  • Spôsob preukazovania výdavkov
  • Využívanie dlhodobého majetku
  • Výdavky podnikateľa charakteru osobných výdavkov
  • „Zamestnávanie“ na živnosť
  • Opravné položky k pohľadávkam a odpis pohľadávok
  • Tvorba rezerv
  • Uplatnenie nezdaniteľných častí od základu dane
  • Odpočítanie daňovej straty
  • Aktuálne sadzby dane z príjmov
Administratívne služby
  • Fotokopírovacie služby
  • Poskytovanie certifikačných služieb v rámci elektronického podpisu
  • Sekretárske služby
  • Kancelárske služby
  • Korektúry textov
  • Kancelárske práce v oblasti colnej správy
Zastupovanie klienta
  • Zastupovanie klientov pred daňovým úradom a ostatnými inštitúciami
  • Informovanie klientov o dôležitých účtovných, daňových a pracovnoprávnych zmenách
  • Spravovanie elektronických schránok

Účtovníctvo pre S.R.O. aj SZČO

Postaráme sa o vaše finančné, účtovné a daňové potreby,
aby ste sa mohli sústrediť na rast svojej hlavnej činnosti.
Berieme ohľad na ochranu osobných údajov a meniacu sa legislatívu.

KONTAKTUJTE NÁS

Ostatné Služby

Elektronické odosielanie formulárov prostredníctvom portálu finančnej správy

 

Vypracovanie štatistických výkazov

 

Vypracovanie podkladov pre potreby bánk a iných finančných inštitúcií

 

Vypracovanie priebežných výsledkov hospodáranie počas roka

 

Komunikácia s úradmi a poistovňami

 

Poradenstvo v oblasti financií, daní, účtovníctva, miezd a obchodného práva

 

Partneri

Kontaktný formulár

Pre každého klienta je cenová ponuka stanovená individuálne po vzájomnej dohode, šitá na mieru, tak aby ste si to mohli dovoliť.

V rámci dohodnutej ceny poskytujeme našim klientom aj poradenstvo.

Pre viac informácii nám napíšte!

Accounting Partners s.r.o.
accp@accp.sk

+421 911 298 104
+421 944 116 516

Cyrilova 9
821 08 Bratislava

Po-Pia: 9-17
So-Ne: Zatvorené

O nás

Accounting Partners s.r.o. je rodinný podnik, ktorý verí v poskytovanie špičkových zákazníckych služieb už od
roku 2008!

Rýchla navigácia

Užitočné informácie

Daňový úrad
Účtovné informácie
Novinky
Novela zákona